Vuosikokous

Kyläyhdistys HärkäRaitti Ry:n vuosikokous

Paikka: Villman, Hämeen Härkätie 423, Hämeenlinna
Aika: tiistai 27.2.2018 klo 18.

Esityslista

VUOSIKOKOUS 2016-2017

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toimintakertomuksen esittäminen
6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
9. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen
10. Talousarvion hyväksyminen
11. Uuden hallituksen valinta
pj:
sihteeri:
rahaston hoitaja:
jäsen 1:
jäsen 2:
jäsen 3 :
12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!